Amsterdiary Part 3 – Gold Medals & Waffles

Hi friends! It’s time for the last entry in my diary from Amsterdam

Read in Danish


  Hej venner! Det er tid til afslutte min dagbog fra Amsterdam

  Hvis du ikke har læst de forrige indlæg, kan du finde del 1 her og del 2 her.

  Søndag

  09:00 De forsvundne vafler: Selvom Holland ikke helt er det samme som Belgien, havde vi fundet et hyggeligt lille sted der skulle være kendt for deres vafler online. Og det lå lige ved siden af the Heineken Experience, som vi havde billeter til om formiddagen. Det måtte være det perfekte sted at spise morgenmad! Så er problemet bare lige at det var lukket. Og vejene var spærret af, takket være halv-marathonet der skulle foregå nu. Ikke den bedste start på dagen, slet ikke når man er ved at være hangry! Vi fandt et sted der mindede om starbucks, og bestilte næsten alt deres mad. Ikke fordi vi var sultne (det var vi godt nok), men fordi de næsten ikke havde noget.

  10:00 EM Halv-marathon: Mens vi halv-sultent ventede på at the Heineken experience åbnede, så vi løberne passere os. Det er vanvittigt at de kan løbe så stærkt i så lang tid, jeg tror ikke jeg kunne følge med selv hvis jeg sprintede!

  Efter alle løbere var løbet fordi, kom ham her gående uden for afspærring, spurgte tilsyneladende en dame om vej, og hoppede så tilbage ind på løbebanen og skyndte sig videre. Det kan vel ikke være så svært at finde vej når alt er afspærret?!

  10:30 The Heineken Experience: Vi syntes det kunne være sjovt med et besøg på det gamle bryggeri (og nogen så frem til de gratis smagsprøver). Den første del er meget som jeg havde forventet af et gammelt bryggeri. Og så blev det meget mærkeligt. Hollandsk-cykel-karaoke og “farlig”-øl-forlystelse mærkeligt.

  Tilbage i den virkelig verden var det offentlige 10k løb i forlængelse af EM begyndt – og holdt en lille pause for at kunne se på alle de sjove kostumer løberne havde på. Man kunne ikke lade være med at ligge mærke til denne skønne fyr i sin Glitter Golf, der spillede musik og heppede på løberne.

  Vi fandt en cafe til frokost lige ud for løbets vandstation – klar til en ordentlig frokost!

  Lækker avocado & æg sandwich!

  15:00 @ Olympisch Stadion: Selvfølgelig havde vi billeter til den sidste dag ved mesterskaberne – i dag var der hele tiden medaljer på spil, og der var ikke tid til at komme for sent, da Sara Slott og Stina Troest var blandt de første på banen!

  400 m hæk finale. Bane 8: Stina Troest. Bane 6: Sara Slott

  Og vinderen er…

  Sara Slott & Danmark! 😀

  Jeg gad vide om de bare har givet den højeste person det her job.

  Gianmarco Tamberi vandt nemt guld i mændenes højdespring. Han er super karismatisk og virkede til oprigtigt at støtte de andre atleter, det var skønt at se! Desuden har han et fantastisk skæg. Eller nærmere, halvt skæg.

  Dafne Schippers er den hurtigste europæiske kvinde, og hjalp også guldet hjem til Holland i 4 x 100 m stafet.

  Stafeten er bare en af de bedste discipliner, det er så fedt at se på!

  1500 m mænd – Man kan ikke andet end af beundre Henrik Ingebrigtsens outfit (mand med solbrillerne)! Han vandt bronze, mens broren tog guldet.

  De britiske kvinder vandt sølv i 4 x 100m og guld i 4 x 400 m!

  Da konkurrencerne var ved at være overstået, gik vi ud til medal plaza (af en eller anden grund fik atleterne ikke overrakt medaljerne inde på stadion).

  Jeg var nødt til at få et billede af Sara Slott – og med lidt photoshop, er der ingen der opdager at de fleste flag er schweiziske, ikke danske.

  20:30 @ Hard Rock Café: Til aftensmad satte vi kursen mod Hard Rock Café. Den lå på en skøn lille sidegade med masser af restauranter og barer. Da finalen i EM i fodbold også var i aften, var her det perfekte sted at opholde sig. Stemning var fantastisk, og mange heppede på både Frankrig og Portugal.

  Mandag

  10:00 Body Worlds: Vi kiggede på døde mennesker. Bogstaveligt talt. Body Worlds er en udstilling om anatomi, sundhed og lykke – med døde mennesker. Jeg kendte de fleste fakta i forvejen, men det er interessant at se og opleve det jeg har læst så meget om på en ny måde, i en hel ny sammenhæng. Og jeg tror også det var en øjenåbner for min familie.

  Mens min mor og far tog på bustur for at se det Hollandske landskab (og prøvede at komme med i optagelserne af en Ryan Reynolds film), blev børnene (ja, jeg nægter at blive voksen) hjemme og slappede af.

  Tirsdag

  10:30 @ Gassan Diamonds: Jeg fik lov til at røre virkelig dyre diamanter. Jeg burde ikke få lov til sådan noget. Spændende sted at besøge, men nok ikke det bedste hvis du leder efter en sjov souvenir.

  12:00: Vafler. Vi fandt endelig et sted med vafler. Det lignede hvert fald et vaffel sted, men faktisk var det mere et nutella sted der serverede Nutella med en smule vaffel og frugt. Man kan faktisk godt få for meget af en god ting.

  Resten af dagen tullede vi rundt i byen, og var forbi Museumsplein en sidste gang.

  Jeg har fået at vide man altid skal stoppe mens man er på toppen. Og det her ^ er et ret fint billede. Men jeg vil hellere stoppe med et grin 🙂

  Har du været i Amsterdam? Vil du gerne besøge det? Smid dit svar i kommentarfeltet!


  Selvom jeg er dansk, blogger jeg primært på engelsk. Hvis du har nogen spørgsmål, så kontakt mig endelig på mail contact@annesmiles.com eller på Instagram hvor jeg for det meste er hurtigere til at svare 🙂

If you’re not caught up, you can read part 1 here and part 2 here.

Sunday

09:00 The missing waffles: Although the Netherlands aren’t quite the same as Belgium, we’d found a lovely little place that seemed famous for their waffles online. And it was right next to the Heineken Experience, which we had tickets for later. Perfect place for breakfast! Only it was closed. And everything else was closed. And the road was closed thanks for the marathon happening in a moment. Not good to start the day hangry! We ended up at a starbucks-like place and ordered nearly all their food. Not because we were hungry (we were though), but because they barely had anything.

10:00 EC Half-marathon: As we were waiting for the Heineken experience to open, we got to watch the half-marathon runners pass by. It’s ridiculous how fast they can run for so long, I don’t think I could keep up with them if I was sprinting!

After all the runners had passed, this guy came walking outside the fence, then seemed to ask a lady for directions before jumping back in and continuing to run. He can’t have been lost, can he?! It’s a mystery.

10:30 The Heineken Experience: We thought it would be fun with a tour through the old brewery at Heineken (somebody was drawn in by the free samples too). The first part was much like I expected. And then it got weird. Dutch-bicycle-karaoke & “dangerous”-beer-rollercoaster weird.

When we reentered the real world again, the public 10k run following the championship run had started – and we had to take a minute to enjoy the awesome costumes some runners were wearing. And you couldn’t not notice this guy in his Glitter Golf playing music and cheering on the runners.

We found a cafe to have lunch at right next to the runners’ water station – ready for a big lunch!

Delicious avocado & egg sandwich!

15:00 @ Olympisch Stadion: Of course we got tickets for the final day of the championship – today it’s all about medals, and there was no time to be late because Sara Slott and Stina Troest were among the first on the track!

400 m hurdles final. Lane 8: Stina Troest. Lane 6: Sara Slott

And the winner is…

Sara Slott & Denmark! 😀

I wonder if they just got the tallest guy to do this job.

Gianmarco Tamberi easily won the men’s high jump. He’s so charismatic and genuinely seemed to support the other athletes, he was a pleasure to watch! Also, he has a really cool beard. Well, half a beard.

Dafne Schippers is the fastest European woman helped the Netherlands get the gold for the 4 x 100 m relay

The relay is just one of the best competitions, so intense to watch!

1500 m men – Gotta admire Henrik Ingebrigtsen’s outfit (sunglass guy)! He took the bronze, as his brother stole the gold.

The British women won silver in the 4 x 100 m and gold in the 4 x 400 m relay!

As the competition was coming to an end, we headed outside to the medal plaza (for some reason the athletes didn’t get the medal inside the stadium)

I had to get an image of Sara Slott – and with a bit of photoshop, nobody would notice how most flags are Swiss, not Danish.

20:30 @ Hard Rock Café: For dinner, we went to Hard Rock Cafe. It’s located in a lovely side street with lots of restaurants and bars. And as this was the night of the Euro’s final, it was the perfect place to be. The atmosphere was amazing, and lots of people cheered for both France and Portugal.

Monday

10:00 Body Worlds: We looked at dead people. Literally dead people. It’s an exhibition about anatomy, health & happiness. I knew the facts already, but it was interesting to experience and see the things I’ve been reading so much about in a new context – and I think it was an eye-opening experience for my family too.

As my mum and dad went to experience the dutch landscape (and crash the shooting of a Ryan Reynolds movie), the kids (don’t tell me I’m not a kid anymore) had a relaxing afternoon.

Tuesday

10:30 @ Gassan Diamonds: I got to touch really expensive diamonds. I feel like I shouldn’t be allowed to do that. Fascinating place to visit, although not the best place to find a quirky souvenir.

12:00: Waffles. We found a waffle place. Well, it looked like a waffle place, but was actually more of a Nutella place that served Nutella with a bit of waffle and strawberries on the side. It turns out you can have too much of a good thing.

The rest of the day was spend walking around town, and with a last vist to Museumplein.

I’ve been told it’s good to stop while you’re on top. And that ^ is a nice picture.
I’d rather go out on a laugh 🙂

Have you ever been to Amsterdam? Do you want to go there? Let me know in the comments!


Since you made it all the way to the end, you may as well follow on
Follow

LET'S CHAT!

2 Comments