Amsterdiary Part 2 – European Champions & Anne Frank

Hi friends! Today I’m sharing even more photos from my vacation earlier this month.

Read in Danish


  Hej venner! I dag deler jeg endnu flere billeder fra min ferie i Juli.
  Hvis du gik glip af del 1, der handlede om rejsen, besøg på museumsplein og canal cruises, kan du læse den her.

  Vi er nu nået til fredag, en af de dage jeg især havde set frem til!

  Fredag

  Hele dagen @ Olympisch Stadion: På fredagens program handlede kun om atletik og de europæiske mesterskaber. Min mor og jeg er store fans af atletik, så selv hvis vi ikke skulle have set det live,ville vi sikkert have set det på tv.

  Discipliner vi så var blandt andet kvindernes 5-kamp, 100m hæk

  5-kamp kuglestød

  5-kamp højdespring

  Det regnede helt vildt, men vi lærte at de brugte en stor svamp (og den orange bil) til at rydde banen for løberne.

  På et tidspunkt regnede det så meget at vi var nødt til at søge ly i trappeopgang – indtil den første dansker skulle på banen: Stina Troest i 400m hæk!

  Hvis jeg husker rigtigt, kvalificerede hun sig til semi-finalerne med en af de bedste, hvis ikke den besdte tid.

  Trespring

  Alle de hollandske atleter var (selvfølgelig) meget populær blandt publikum, og man var aldrig i tvivl når en af dem var på banen. Her er Broersen og Vetter fra 5-kamp, sidstnævnte endte med at vinde guld (hvis jeg husker ret – og der er risiko for jeg ikke husker noget. Så lad være med at bruge mig som kilde hvis du er ved at skrive en vigtig artikel. Jeg burde ikke skulle sig det til dig).

  3000m forhindringsløb. Gesa Krause tager føringen. Vi heppede på hende efter at have set et banner med hende på en husbåd dagen før (og vi kendte ikke nogen af de andre).

  Det ville være meget ondt at grine af andres ulykke…..


  Stangspring. Ingen af dem klarede et spring mens jeg kiggede.

  Ham her franskmanden havde gemt sit første forsøg til efter alle andre allerede var røget ud – så han ville enten vinde guld eller absolut ingenting (spoiler alert: han fik ingenting)

  200m mænd.

  Og så døde mit kamera.

  Disciplinerne var delt op i to sessioner, en om eftermiddagen og en om aftenen. I pausen fandt vi et fantastisk burger sted, the Happy Bull, der lavede nogle af de bedste burger jeg nogensinde har smagt. Jeg ville ønske jeg havde fået et billede! Ovenstående er bare et tilfældigt billede fra en anden restaurant. Jeg kan ikke huske hvad den hed. Faktisk kan jeg ikke huske hvad de fleste af de steder vi besøgte, hed. Endnu en grund til jeg ikke skal være rejse-blogger.

  Lørdag

  10:00 Yellow bike tour: Sidste år i Barcelona endte vi ved et tilfælde på en guidet cykeltur gennem byen. Vi fandt ud af det var en skøn måde at opleve en storby på, da det er meget hurtigere end at gå, sp man kan se meget mere. Og så kan man vidst roligt kalde Amsterdam for en cykel-by (de er over alt). Guiden var god til at fortælle om Amsterdams historie, og vise alle de steder der er værd at besøge.

  Altid så fotogen, er jeg ikke?

  14:00 @ Anne Frank’s Hus. Igen, hvis du vil besøge det her sted er det en god ide at købe billeter på forhånd (medmindre du gerne vil vente i flere timer). Besøget startede med en 30-minuters fremlæggelse om Frank-familien og nazi-Tyskland. Så får man mulighed for at gå gennem huset som de gemte sig i i flere år. Det er et deprimerende sted, og jeg tror jeg begynder at græde hvis jeg i detaljer skal beskrive denne tragiske, men helt virkelige historie. Især når man ikke kan lade være med at drage paralleler til politik i dag. Uden at starte en stor politisk diskussion, vil jeg bare sige at det er sted alle bør besøge og lære fra.

  Og med den besked kan vi gå videre til noget mindre seriøst: Badeænder.

  Det er blevet en mærkelig tradition i min famile at købe badeænder som souvenirs, så vi havde fundet det helt rigtige sted for os.

  Du kan glæde dig til det sidste indlæg i Amsterdamske dagbog i morgen.

  Indtil da kan du fortælle mig om du har besøgt Anne Franks hus?

  [Dette indlæg er ikke lavet i samarbejde med nogen af de nævnte firmaer]  Selvom jeg er dansk, blogger jeg primært på engelsk. Hvis du har nogen spørgsmål, så kontakt mig endelig på mail contact@annesmiles.com eller på Instagram hvor jeg for det meste er hurtigere til at svare 🙂

If you missed the part 1 about travels, visiting the museumsplein and canal cruising, catch up here

We’ve now reached Friday, one of the days I had been looking forward to a lot!

Friday

All day @ Olympisch Stadion: Friday’s program was all about the athletic championship! Both my mum and I really into it, so if we weren’t going to watch it live, we would surely have watched it on tv.

Disciplines we got to see include the women’s heptathlon 100m hurdles

Heptathlon shot put

Heptathlon high jump

It was incredibly rainy, but we learned they use big sponges and that orange truck to clear the track for the runners.

At one point it rained so much we had to take cover in the stairwell – until the first dane was hitting the track: Stina Troest for the 400m hurdles!

If I remember correctly, she qualified for the semi-finals with one of the best, if not the best time.

Women’s triple jump.

All the dutch athletes were (obviously) very popular with the crowd, and you always knew when one of them were competing. Here’s Broersen and Vetter from the heptathlon, the latter went on to win gold (if I remember correctly – there’s a chance that I don’t remember anything. So don’t cite me as your source if you’re writing an important article. I shouldn’t have to tell you this)

3000m steeplechase. In the lead is Gesa Krause. We were rooting for her because we had seen a banner with her on a houseboat the other (and didn’t know any of the other runners).

It would be very mean to laugh at other people’s misfortune…..


Polevault. None of the guys cleared the bar while I was watching.

This french dude didn’t even have his first attempt before everybody else was out – so he was either taking the gold or getting nothing (spoiler alert: he got nothing).

200m men.

And then my camera died.

The event was split into an afternoon and an evening session. In between, we went to this amazing burger place called the Happy Bull, which made some of the best burgers I’ve ever had. I wish I could have taken a picture! The above is just a random picture from another restaurant. I don’t remember what it was called. I don’t remember what most of the places we went to were called. This is why I’m not a travel blogger, I’d be terrible.

Saturday

10:00 Yellow bike tour: Last year we were in Barcelona, and ended up on a guided bike tour by chance. We learned it was a great way to discover the city, as it’s a lot faster than walking so you get to see more. And well, Amsterdam is made for bicycles (they’re everywhere). The guide did a great job at telling the history of Amsterdam and showing the places that’s worth visiting.

Always a photogenic one, aren’t I

14:00 @ Anne Frank’s House. Again, if you want to visit this place, it’s a good idea to buy tickets in advance (or you’ll have to wait for hours). The visit started with a 30-minute presentation about the Frank Family and Nazi Germany. Then you get to walk through the house and see where they were hiding for years. It’s a depression place, and I think I’ll start crying if I have to go into details about this very tragic, very real story. Especially when you can’t help but draw parallels to event’s happening today. Without getting too political here, I’ll just say I think everybody should visit and learn.

And on that note, let’s move on to something less serious: Rubber ducks.

It’s become a weird tradition in my family to get rubber ducks as souvenirs, so this was like heaven!

Look forward to the last entry in my Amsterdam diaries tomorrow.

Until then, tell me in the comments if you’ve ever been to Anne Frank’s House?


Since you made it all the way to the end, you may as well follow on
Follow

[This post is not made in collaboration with any of the mentioned companies]

LET'S CHAT!

4 Comments